Vreemdelingenrecht

In het vreemdelingenrecht ligt vastgelegd wat de regels zijn omtrent het toelaten en uitzetten van vreemdelingen. Dit is in grote mate afhankelijk van het internationaal recht. Een vreemdeling is volgens de wet iemand die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt.

Advocatenkantoor Baken is de advocaat in Leeuwarden die gespecialiseerd is in het aanvragen van verblijfsvergunningen en visa  voor u of uw familie, ook wanneer zij nog in het buitenland verblijven. Daarnaast biedt Advocatenkantoor Baken begeleiding bij asielaanvragen in Nederland en de daaropvolgende asielprocedure.

Verblijfsvergunning

Buitenlanders hebben een verblijfsvergunning nodig om voor langere tijd in Nederland te mogen wonen en werken. Verblijfsvergunningen moeten worden aangevraagd bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor een dergelijke asielaanvraag is altijd een geldige reden nodig en men dient aan diverse aanvullende voorwaarden te voldoen. Advocatenkantoor Baken kan u exact vertellen welke voorwaarden dit zijn.

Asielaanvraag

Vreemdelingen hebben recht op asiel in Nederland als ze om politieke redenen of veiligheidsredenen zijn gevlucht  uit hun thuisland en hier niet naartoe kunnen terugkeren. Een asielaanvraag is ook een verzoek voor een verblijfsvergunning.

Asiel kan niet door een advocaat aangevraagd worden, maar een gespecialiseerde advocaat kan dit aanvraagproces wel begeleiden. Bij een afwijzing is het tevens van belang dat de asielzoeker zich goed laat vertegenwoordigen in de eventuele procedure bij de rechtbank.

Naturalisatie

Nadat mensen vijf jaar een verblijfsvergunning hebben, kunnen ze de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Ook hieraan zijn voorwaarden gekoppeld. Advocatenkantoor Baken kan u bijstaan bij de aanvraag tot naturalisatie, maar ook bij de procedure in geval de aanvraag door de IND wordt afgewezen.