Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is het rechtsgebied waarin zaken vaak grote impact hebben op het dagelijks leven van mensen. Hier vallen veel verschillende situaties onder, zoals echtscheidingen, alimentatie, wettelijke erkenning van een kind, gezag en omgang, maar ook ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Voor deze zaken is het wenselijk om een deskundige advocaat in Leeuwarden onder de arm te nemen.

Echtscheiding

Een echtscheiding is op persoonlijk gebied een zeer turbulente periode. In deze lastige periode dienen veel juridische geschillen en zaken afgehandeld te worden. Advocatenkantoor Baken heeft de juiste kennis in huis om u persoonlijk bij te staan tijdens een procedure tot echtscheiding. Echter, ook indien u niet gehuwd was, en uw relatie is verbroken, kan Advocatenkantoor Baken u van dienst zijn.

Alimentatie

Na het verbreken van een relatie of huwelijk, heeft u mogelijk recht hebben op alimentatie, of u moet alimentatie gaan betalen.  Als u recht heeft op alimentatie, moet u daarvoor door een advocaat een verzoek laten indienen bij de rechter.  Ook indien u verweer wilt voeren bij de rechter tegen een verzoek van uw ex-partner, dient dit te gebeuren door een advocaat. Het gebeurt vaak dat er tussen de ex-partners onenigheid ontstaat over alimentatie. In deze gevallen is het wenselijk om rechtsbijstand bij een persoonlijke en deskundige advocaat te hebben.

Ouderlijk gezag

Ook op het gebied van ouderlijk gezag kunnen conflicten ontstaan. In de meeste gevallen hebben beide biologische ouders het ouderlijk gezag over een kind. Dit is het geval indien een kind tijdens een huwelijk is geboren, of wanneer ouders dit onderling bij de rechtbank hebben laten registreren. Indien de andere ouder niet meewerkt aan een dergelijke registratie, kan een deskundig advocaat u hierin bijstaan. Het kan echter ook voorkomen dat iemand door middel van juridische procedures het gezag over zijn of haar kind kwijtraakt, als daar voldoende aanleiding toe is. Zulke procedures moeten  worden gevoerd bij de rechtbank, wat betekent dat u hiervoor altijd een advocaat voor nodig heeft.

Erkenning

Indien een kind buiten een huwelijk is geboren, staat de biologische vader niet automatisch gemeld op de geboorteakte. Hiertoe is erkenning noodzakelijk. Ook levert erkenning van een kind in Nederland niet per definitie ouderlijk gezag op. De praktische situatie is soms zeer complex,. Normaal gesproken is het geen probleem om het kind te erkennen, tenzij de moeder weigert haar toestemming hiervoor te verlenen. Via de rechtbank kan de vader alsnog de gewenste wettelijke erkenning krijgen. Omdat dit bij een rechter geregeld moet worden, is hiervoor altijd bijstand van een advocaat nodig.

Ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing

Mocht De Raad voor de Kinderbescherming geen vertrouwen hebben in de capaciteiten van ouders tot het opvoeden van hun kind, dan kan er worden overgegaan tot ondertoezichtstelling of zelfs uithuisplaatsing van de kinderen. Ook kunnen ouders ontheven worden van hun ouderlijk gezag. Omdat de Raad voor de Kinderbescherming dit altijd via de kinderrechter moet bewerkstelligen, is het voor de ouders van belang om goede en persoonlijke juridische vertegenwoordiging te regelen bij een advocaat.