Contractenrecht

In het contractenrecht (ook wel overeenkomstenrecht genoemd) zijn zaken geregeld die betrekking hebben tot de relatie tussen partijen bij een overeenkomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een huurovereenkomst of aan een koopovereenkomst. Zodra een contract gesloten is, kan men er meestal niet zomaar meer onderuit.

Ondanks dat mensen denken dat alles waterdicht is vastgelegd in een contract, kunnen er door verschillende oorzaken toch conflicten ontstaan. Ingrijpen van een advocaat kan hierbij oplossing bieden. Ook kan de advocaat vooraf advies geven, waardoor problemen en conflicten voorkomen kunnen worden, bijvoorbeeld door het opstellen of beoordelen van overeenkomsten.

Wanprestaties

Aan contracten als huur- of koopovereenkomsten zit u na tekening in principe vast. Het kan echter zo zijn dat de andere partij de overeenkomst niet, of niet juist, nakomt. In geval van wanprestaties van de tegenpartij is het eventueel mogelijk de contracten te laten ontbinden. Dit is bijvoorbeeld het geval als datgene wat u gekocht heeft niet voldoet aan de beschrijvingen in de overeenkomst. In zo’n situatie kunt u de tegenpartij in gebreke stellen. Dit is een laatste waarschuwing voor de tegenpartij om de zaken alsnog op orde te krijgen.

Ontbinding en schadevergoeding

Mocht de tegenpartij na een ingebrekestelling alsnog verzuimen om aan gemaakte afspraken te voldoen, dan kan worden overgegaan tot ontbinding van het contract.

In dat geval heeft u in de meeste gevallen recht op schadevergoeding, waaronder vaak ook de advocaatkosten vallen. De rechter bepaalt of u recht heeft op een vergoeding en hoe hoog deze uitvalt.

Indien sprake is van niet nakoming van een contract, of van wanprestatie, kunt u het beste contact opnemen met een advocaat. Deze kan u adviseren en, indien nodig, bijstaan in de rechtbank.