Naturalisatie advocaat Leeuwarden

U wilt Nederlander worden. U bent geïntegreerd en de Nederlandse identiteit voelt als een laatste stap om volledig deel uit te maken van de Nederlandse maatschappij. Voor het aanvragen van het Nederlanderschap kunt u een aanvraag indienen bij de Nederlandse overheid als u voldoet aan een aantal voorwaarden. Hierbij is het prettig als u zeker weet dat u alles goed aanvraagt en goed regelt. Tijdens dit traject kan mr. Baken u begeleiden. Zo kunt u advies krijgen over de voorwaarden voor naturalisatie en hulp krijgen bij het verzamelen van de benodigde documenten voor het aanvragen van uw Nederlanderschap.

Advocaat Pauline Baken

Advocaat mr. Pauline Baken

Na haar beëdiging in 2009 heeft mr. Pauline Baken gewerkt bij een advocatenkantoor. Sinds 2010 is zij verbonden aan het kantoor Rechtshulp Noord Advocaten in Leeuwarden en is zij werkzaam als advocaat vreemdelingenrecht, echtscheidingsadvocaat (sinds 2013) en mediator (sinds 2017).

Bent u benieuwd naar wat mr. Baken voor u kan betekenen? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek:

E-mail: info@advocatenkantoorbaken.nl

Tel: 058 760 0000

Expert vreemdelingenrecht

Ondersteuning bij het naturalisatietraject is een van de expertisegebieden van advocaat Pauline Baken. Ze is expert in vreemdelingenrecht en heeft reeds vele mensen geholpen bij het indienen van hun aanvraag. Mr. Baken kan u bijstaan bij de eerste aanvraag tot naturalisatie maar ze kan u ook begeleiden bij het in beroep gaan tegen een uitspraak wanneer uw verzoek is afgewezen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Indienen van naturalisatieverzoek

Er gelden een aantal voorwaarden voor het indienen van een aanvraag tot naturalisatie. Zo kunt u wanneer u in Nederland woont en vijf jaar een verblijfsvergunning heeft, een verzoek indienen in de gemeente waar u woont voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Als u bent geadopteerd of een van uw ouders Nederlander is, kunt u een aanvraag indienen om Nederlander te worden door middel van optie. Hiervoor gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden naturalisatie

Voor het indienen van een naturalisatieverzoek gelden een aantal voorwaarden:

  • U bent volwassen, dus: 18 jaar of ouder.
  • U woont langer dan 5 jaar (onafgebroken) in Nederland en bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.
  • U kunt Nederlands lezen, schrijven, spreken en begrijpen. Dit moet u aantonen met een inburgeringsdiploma.
  • U heeft in de afgelopen vier jaar geen ernstige delicten gepleegd.
  • U doet afstand van uw huidige nationaliteit.
  • U legt de verklaring van verbondenheid af.

Heeft u een negatieve uitspraak ontvangen van de IND? Mr. Baken kan bezwaar en beroep voor u indienen.

Voorwaarden optieprocedure

Wanneer u Nederlander wilt worden door optie gelden er andere voorwaarden. Zo kunt u deze aanvraag doen als u geadopteerd bent, een van uw ouders Nederlands is of u geboren bent in het Koninkrijk der Nederlanden. Neem voor meer informatie over deze procedure contact op met advocatenkantoor Baken.

Vrijblijvend oriënterend gesprek

Neem contact op via onderstaand contactformulier voor een vrijblijvend oriënterend gesprek met mr. Baken. Tijdens dit gesprek kunt u meer informatie krijgen over de wijze waarop mr. Baken u kan ondersteunen bij uw naturalisatieaanvraag.