Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de conflicterende partijen om tafel gaan om tot een oplossing van het probleem te komen. Een belangrijk doel is hierbij het verbeteren van de communicatie tussen  partijen.

Snel scheiden en conflictbemiddeling

De familie mediator richt zich specifiek op het oplossen van conflicten binnen gezins- of familiesituaties. Hierbij denk je op de eerste plaats aan echtscheiding, maar ook problemen tussen broers en zussen, ouders en kinderen of binnen familiebedrijven vallen hier onder. Een groot voordeel van mediation is dat een conflict sneller wordt opgelost dan wanneer het voor de rechter komt.

Heeft u een conflict binnen uw gezin of familie waar u zelf niet uitkomt? Advocaat en mediator Pauline Baken is gespecialiseerd in family mediation en helpt u graag bij het vinden van een oplossing voor uw conflict.

  • Persoonlijke en directe benadering
  • Gespecialiseerd in family mediation
  • Zowel mediator als advocaat

Wilt u weten wat Pauline Baken voor u kan betekenen? Neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Leeuwarden, via 058 760 0000 of via info@advocatenkantoorbaken.nl.

Bel 058 760 0000

Hoe gaat family mediation?

De kern van family mediation is het voeren van gesprekken. De partijen die in conflict met elkaar zijn, gaan onder leiding van de mediator de dialoog met elkaar aan. Wanneer u kiest voor family mediation bij Advocatenkantoor Baken, volgen er een aantal stappen:

1. Intake gesprek

We beginnen met een intakegesprek waarin beide partijen deelnemen. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of het conflict geschikt is voor mediation, en wat de voorwaarden zijn om de mediation te laten slagen. Ook wordt tijdens dit gesprek de mediationovereenkomst besproken.

2. Mediation

Na de intake volgt de daadwerkelijke mediation. De beide partijen bepalen daarbij welke onderwerpen er besproken worden, terwijl de mediator het gesprek leidt. Het doel van de gesprekken is dat de partijen hun gedachten en gevoelens bespreken en dat er erkenning komt voor elkaars gedachten en emoties. Hoeveel gesprekken er nodig zijn, hangt af van de situatie. Uiteindelijk zal de mediation leiden tot het bedenken van oplossingen voor het conflict dat partijen hebben.

3. Ondertekening overeenkomst

De oplossingen en andere gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.

Focus op het positieve verhaal

Er zijn binnen mediation meerdere manieren om een conflict te bekijken en op te lossen. Pauline Baken geeft de voorkeur aan narratieve mediation, waarbij het conflict wordt gezien als een verhaal. Iedere partij heeft zijn eigen variant van het verhaal. Als deze verhalen botsen, ontstaat er een conflict. Door een conflict komen de negatieve aspecten uit een verhaal meer naar boven, deze gaan overheersen. De positieve aspecten worden onderdrukt en vergeten.

Het is aan de mediator om samen met de beide partijen een positieve versie van het verhaal te (re)construeren en hierdoor de communicatie te verbeteren. We gaan er hierbij vanuit dat mensen altijd zelf kunnen kiezen hoe ze een bepaalde situatie bekijken.

Kosten van family mediation

Wanneer u overweegt family mediation bij Advocatenkantoor Baken te volgen, nodigen wij u uit  voor een vrijblijvend en gratis oriënterend gesprek van maximaal een half uur. Tijdens dit gesprek maken we kennis en kijken we of family mediation de juiste oplossing is in uw situatie.

Uurtarief

Omdat de mediator voor twee partijen tegelijk optreedt, ligt het uurtarief iets hoger dan het uurtarief dat wordt gehanteerd als advocaat.. Kiest u er na het korte kennismakingsgesprek voor om verder te gaan met family mediation, dan rekenen wij een uurtarief van € 165,- excl. btw.

Waarom family mediation?

Family mediation kan in verschillende situaties uitkomst bieden, zoals:

  • Onenigheid over een erfenis
  • Onenigheid over verdeling van zorg voor ouders of kinderen
  • Conflicten binnen het familiebedrijf
  • Conflicten over omgangsregeling
  • Verstoorde relatie tussen ouder(s) en kind(eren)

Family mediaton is geen therapie en heeft niet als primaire doel relaties te herstellen. Het is bedoeld om de communicatie tussen partijen te verbeteren en hierdoor een conflict efficiënt te kunnen oplossen. Uiteraard kan de sfeer binnen familierelaties uiteindelijk wel verbeteren.

Mediation bij echtscheiding

Ook wanneer u en uw partner willen scheiden, kunt u terecht bij Advocatenkantoor Baken. Pauline Baken is naast mediator ook advocaat. Dit houdt in dat zij het volledige proces van echtscheiding voor u kan afhandelen: van het oriënterend gesprek tot het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank en het inschrijven van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand.

Over advocaat en mediator Pauline Baken

Pauline Baken studeerde rechten in Groningen en is in 2009 beëdigd als advocaat. Na een aantal jaren te hebben gewerkt bij een advocatenkantoor in Flevoland, verbond ze zich in 2010 aan het kantoor Rechtshulp Noord Advocaten in Leeuwarden.

Sinds 2013 heeft ze haar eigen advocatenkantoor in Leeuwarden. Pauline Baken is gespecialiseerd in personen- en familierecht. Daarnaast heeft zij de basisopleiding Mediation en de specialisatie Family Mediation gevolgd aan het Expertisecentrum Conflictmanagement in Groningen

Andere vormen van mediation

Heeft u een conflict buiten uw familie, bijvoorbeeld met uw werkgever of zakenpartner? Ook daarvoor kunt u terecht bij Advocatenkantoor Baken in Leeuwarden. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden van mediation contact op via 058 760 0000 of via info@advocatenkantoorbaken.nl.